Estate planning afbeelding

Estate planning

Estate planning’ wordt ook nalatenschapsplanning genoemd. Een nalatenschap bestaat uit alles wat u achterlaat na uw overlijden. Denk hierbij aan een eigen huis, spaargeld, beleggingen, een huis in het buitenland of een eigen bedrijf. Een estate planner bekijkt met u hoe uw wensen voor uw naasten goed geregeld kunnen worden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe u uw nalatenschap fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw erfgenamen.

Voor wie is Estate planning?

Estate planning is voor iedereen die iets na te laten heeft. Natuurlijk is het voordeel van estate planning groter bij een groter vermogen. Ook valt er voor u meer te regelen wanneer u een eigen bedrijf heeft. Maar ook wanneer u ‘alleen’ een eigen woning en een spaarpotje hebt, is het verstandig om te bedenken hoe u dit wilt achterlaten.

Doelen van Estate planning

Het belangrijkste doel van estate planning is uw nalatenschap goed achter te laten. Estate planning heeft een aantal voordelen. U bespaart erf- en schenkbelasting en bepaalt zelf aan wie u uw vermogen achterlaat. Daarnaast wordt de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd. Maar het belangrijkste voordeel is misschien wel dat estate planning rust geeft. U weet dat uw nalatenschap goed geregeld is en dat de goede beschermingsmaatregelen zijn genomen. Nabestaanden komen niet voor vervelende verrassingen te staan. Zij hebben het al lastig genoeg als u komt te overlijden. En als zaken niet vooraf goed geregeld zijn, kan dit onenigheid in de familie geven. Een ruzie over de erfenis kan daarnaast in de kosten lopen en in erge gevallen zelfs bij de rechter belanden. Dit alles is te voorkomen wanneer u alles tijdig goed regelt.

Estate planning en schenken

U kunt ervoor kiezen om uw vermogen al tijdens uw leven aan een volgende generatie te schenken. Ook kunt u aan goede doelen schenken. Door bij leven alvast een deel van uw vermogen te schenken, hoeven uw nabestaanden later minder schenk- en erfbelasting te betalen. Een estate planner bekijkt wat de fiscaal aantrekkelijkste verdeling is tussen schenken en nalaten, en zal met u kijken wat in uw situatie het meest geschikt is.

Gerelateerde pagina’s